Välkommen till Nordsvenska Bangolfförbundet

Lärgrupper

Lärgruppstimmar genererar i utbildningsbidrag till föreningen. Lärgruppen är en arbetsform där en mindre grupp människor regelbundet träffas för att tillsammans studera och lära sig något i ett visst ämne eller inom ett visst område. Lärgruppen bygger på samtal mellan deltagarna där man utgår från deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Som utgångspunkt kan man ha ett utbildningsmaterial i form av en bok eller något annat liknande material. Det kan också vara tidningsklipp, filmer och information från internet. En Lärgrupp ska bestå av ett lämpligt antal deltagare med hänsyn till ämnet, upplägg för att alla ska ges möjlighet till ett aktivt deltagande. Ur inlärningssynpunkt är 5-8 deltagare en idealisk gruppstorlek. Däremot kan det vid särskilda fall vara skäl till att ha fler eller färre deltagare i en Lärgrupp. Du kan givetvis rådfråga din konsulent om du är osäker på vad som är lämpligt.
 
För att räknas som en Lärgrupp ska följande uppfyllas:    
 
- Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering.
- Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare.
- Lärgruppsledaren är i regel utbildad av SISU Idrottsutbildarna.
- Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledare ska delta.
- Lärgruppen ska pågå minst en utbildningstimme.
 
Exempel på teman:
 
- tränarträffar
- säsongsplanering
- funktionärsträffar och utbildning
- föräldrautbildning
- kostföreläsningar, föreläsningar i mental träning
- teoripass för juniorer
- träning- och tävlingsplanering
- dokumentation av träffar, tävlingar och läger, exempelvis om ni gör fotocollage eller filmer av cupen, säsongen eller föreningens 100 årsjubileum,
- framtidsdiskussioner - föreningen idag och i framtiden.
 
När ni har träffats ett par gånger redovisar ni det till SISU Idrottsutbildarna, antingen via lärgruppslistor eller via IdrottOnline.

Publicerat: 2022-12-26 - Skribent: Admin

Outlook-rjrqmpbr.png