Välkommen till Nordsvenska Bangolfförbundet

LOK-Stöd

LOK-stöd eller ”Lokalt-aktivitetsstöd” kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Stödet fås genom närvaroregistrering av barn, ungdomar och ledare på de olika arrangemangen som klubben arrangerar. Stödet redovisas två gånger per år där redovisningen sker per halvår. Ansökan för våren (aktiviteter bedrivna 1 jan - 30 juni) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast 25 augusti. Höstens aktiviteter (aktiviteter bedrivna 1 jul - 31 dec) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast 25 fabruari. En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt. Nedan ses de olika belopp klubben får:
 
Deltagartillfälle: 7 kr
Ledarstöd: 21 kr
Extra ledarstöd: 5 kr
 
Mer om LOK-stöd finns att läsa på här

Publicerat: 2022-12-26 - Skribent: Admin

Outlook-rjrqmpbr.png