Välkommen till Nordsvenska Bangolfförbundet

BI-Ansökan förening

Bangolfinstruktörrprojektet är framtaget i syftet att ge klubbarna en stöttning i sin ungdomsverksamhet. En bangolfinstruktör är en personell resurs som tillsammans med klubben projekterar, utför och följer upp ungdomsverksamheterna primärt under månaderna juni-augusti. Instruktören är utbildad via Svenskabangolfförbundet i några av nedan punkter:
 
- Marknadsföring
- Rekrytering
- Föräldrafokus
- Rapportering
- Träning
- Uppstart/avslut
- Policy
 
Det är upp till klubben och instruktören att tillsammans planera de aktiviteter som är tänkt att genomföras under sommarmånaderna, detta genomförs normalt i april månad. Det som brukar planeras in är någon typ av rekryteringsaktivitet, löpande träningar, föräldraträff, övriga aktiviteter och avslut. Vid genomförandet av aktiviteterna skall i största möjliga mån det finnas någon från klubben närvarande. De största resultaten vi har sett är då klubbarna tagit ett lite större ansvar för de mer administrativa uppgifterna och instruktören arbetat mer med träningstillfället. Arbetsfördelningen ser alltid olika ut från klubb till klubb beroende på vilka resurser som finns.
 
Normalt sett brukar det anställas ~8 instruktörer som fördelas mellan ~16 klubbar runt om i Sverige. Det som krävs är att en instruktör samt klubb har sökt in till projektet under ansökningsperioden, för instruktörer är det normalt mellan 15/12-15/1 och för klubbar 15/12-1/2. Instruktören skall ha goda meriter inom sporten och vara en god förebild till ungdomarna. Instruktören bör ha en radie till klubben från hemmet som inte sträcker sig så mycket längre än 15 mil. Inför varje sommar genomförs en instruktörsutbildning för nya instruktörer, det är meriterande ifall den sökande har gått SISUs utbildning plattformen som är en bra bas att gå för den som skall arbeta med ungdomar. Instruktörens löner och arvoden finansieras genom idrottslyftet och klubben debiteras ej. Instruktörsprojektet setts som ett lyckat projekt och ha varit pågående sedan sommaren 2007.
 

Publicerat: 2022-12-26 - Skribent: Admin

Outlook-rjrqmpbr.png