Välkommen till Nordsvenska Bangolfförbundet

Kommunalt aktivitetsstöd

Det kommunala aktivitetsstöden fungerar snarlikt som LOK-stödet, dock skiljer dessa på en del punkter som är just specifika för kommunen. Mer information finns att tillgå på kommunens hemsida. Det kommunala-aktivitetsstödet går att söka parallellt med LOK-stödet.


Publicerat: 2022-12-26 - Skribent: Admin

Outlook-rjrqmpbr.png