Välkommen till Nordsvenska Bangolfförbundet

Kallelse till årsmöte måndag 8 april kl 19

Publicerat: 2024-03-08

Välkommen att delta i vårt digitala årsmöte via Teams.

Förutom den vanliga agendan på årsmötet, behöver ta beslut om justeringar av stadgarna, så de i sin helhet passar mot det nya verksamhetsårsindelning, som beslutades på det tidigare extra årsmötet.

Motioner ska inkomma senast den 17 mars via mejl till styrelse enligt nedan.

Ovanstående datum gäller även om ni vill nominera framgångar. Här har enskilda medlemmar, föreningar och NSBGF:s styrelse möjlighet att lyfta fram tex individer, lag, projekt eller andra insatser, som är värda att lyftas fram. Då årsmötet avser verksamhetsåret den 1/5-31/12 2023, så bör det ha skett under denna tid.

Alla som är medlemmar i en klubb i Nordsvenska distriktet är välkomna att delta i årsmötet. Handlingar och agenda kommer att återfinnas på hemsidan ca 14 dagar innan årsmötet.

Alla föreningar har en rösträtt, men alla medlemmar i föreningarna har yttranderätt.

Anmälan sker till styrelse.nordsvenska@gmail.com senast onsdag 3 april
Ange namn + e-post + mobilnummer. Ni får sen ett mejl med länk till mötet.

Anm. Föreningens styrelse behöver säkerställa att den som valts som ombud för föreningen har rösträtt.
Det sker genom att styrelsen skickar in en fullmakt senast onsdag 3 april.

Fullmakten kan laddas ner via denna länk 


Inbjudan i PDF-format att ladda ner

Outlook-rjrqmpbr.png