Välkommen till Nordsvenska Bangolfförbundet

Välkommen till Nordsvenska Bangolfförbundet

Vårt distrikt, i dagligt tal kallat Nordsvenska, är en länk mellan Svenska Bangolfförbundet och föreningarna i norra Sverige.

Vi samarbetar bland annat kring ungdomar, distriksttävlingar och domare.
Varje år i samband med DM håller vi årsmöte, där alla föreningar har röstrrätt genom utvälda representanter, alla medlemmar i föreningarna utöver dessa är även välkomna att göra sin röst hörd.

Vårt fokus har de senaste åren legat på samarbete rörande ungdomsverksamheten. Gemensamma läger, vinterträning, gemensamma ledare på Ungdoms SM och andra arrangemang, har gjort att vi har kunnat stärka föreningarnas ungdomsverksamhet.

Ensam är inte stark.

Vår förhoppning är att vi i distriktet ska kunna samarbeta kring många fler frågor, då vi alla har ett gemensamt mål - Fler bangolfare!


Outlook-rjrqmpbr.png